Cozmo 75 Ft Yacht Rental

Cozmo 75 Ft Yacht Rental 1
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 2
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 3
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 4
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 5
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 6
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 7
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 8
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 9
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 10
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 11
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 12
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 1
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 2
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 3
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 4
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 5
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 6
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 7
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 8
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 9
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 10
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 11
Cozmo 75 Ft Yacht Rental 12
Build Build: Fairline
Capacity Capacity: 32
Length Length: 75
Duration Duration: Minimum 2 hours
Charter Name Charter Name: Cozmo Yachts
Phone Phone: +971 52 944 0222
Price per hour: Price per hour: AED 2,000
Price per day: Price per day: AED 20,000
Book Now

Available Yachts